Letní Florbalový kemp závodního družstva

 22-26.7.2024, Pardubice

V roce 2024 bude Letní soustředění závodního družstva proběhne formou příměstským kempem určeným pro závodní družstvo. Je povinnou přípravou pro všechny členy závodního družstva Olympu. V případě nenaplnění kapacity akce může být nabídnuto ostatním členům Olympu z florbalových kroužků východních Čech.

Fotky z minulých let


Informace k akci

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Turnus: 22-26.7.2024 - všechny ročníky

PROGRAM AKCE

Děti budou rozděleni do tréninkových skupin a budou mít přiřazené konkrétní trenéry. Program je pro každou skupinu mírně odlišný tak, abychom se postupně vystřídali v hale i při dalších venkovních aktivitách. Samozřejmě budeme muset zohlednit aktuální počasí a v případě nepříznivých podmínek, bude venkovní program upraven.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství z každého dne akce bude umístěno na oficiálním facebooku (www.facebook.cz/olympvychodnicechy) formě článku, který bude obsahovat zajímavé informace a fotografie z celého dne. 

RANNÍ SRAZ A ODPOLEDNÍ ODCHOD

Čas srazu: 7.30, Pardubice ZŠ SPOŘILOV

Čas odchodu: 16.30, Pardubice ZŠ SPOŘILOV

STRAVA

Strava je zajištěna 3 x denně (dopolední svačina, teplý oběd v restauraci, odpolední svačina).

Případné diety a jiná omezení nám sdělte co nejdříve, abychom mohli domluvit v jídelně.

LÉKY

Pokud dítě bere pravidelně léky, nezapomeňte nám je společně s přesnými instrukcemi předat nejpozději v den odjezdu u autobusu či na místě.

CO S SEBOU

Pevnou obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, pevnou venkovní obuv (obuv do tělocvičny bude zakázáno nosit ven), sportovní obuv na ven, oblečení na sport (vzhledem ke sportovnímu programu určitě více triček, kraťas, ponožek a spodního prádla), florbalku, láhev na pití, ručník, kšiltovku.

Dále v 1. den akce odevzdejte:

 • průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii
 • čestné prohlášení o bezinfekčnosti (viz níže)

Bez těchto dokumentů bohužel nebude dítěti umožněno nastoupit na akci.

CENA A PLATBA

Na email zašleme pokyny k platbě - číslo účtu a variabilní symbol)

Celková cena činí ¨3300 Kč (v ceně je zahrnuto vše - pronájem sportovišť, strava, trenéři). Společně s přihláškou je nutné uhradit zálohu 1600 Kč. Zbytek částky je nutné uhradit do 31.5.2024.


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Předem děkujeme a v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat :

Ondřej Baloun, 774 364 864, hlavní vedoucí akce

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

 • PROVOZNÍ PODMÍNKY a STORNO POPLATKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění nebo kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Při zrušení kempu nebo soustředění z důvodu vládního zákazu vracíme 100 % uhrazené částky
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
   • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 30-7 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 6-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.
  • V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 1200 Kč nebo poměrně k počtu dní, které účastník nenastoupil na akci