Příměstské florbalové kempyKempy jsou určeny všem dětem od 5 let věku od začátečníků po pokročilé. 

Přinášíme vám nejlepší florbalové příměstské kempy! Přihlašte své děti, dokud jsou místa, kapacita jednotlivých akcí je omezena! Na akci se děti mají možnost výrazně zlepšit ve florbale, zahrát si spoustu skvělých táborových her a zažít mnoho společných chvil s kamarády z okolních florbalových kroužků. Stravování je zajištěno kvalitní lokální restaurací. Děti odevzdáváte zpravidla mezi 7:45 a 8:15 a vyzvedáváte mezi 15:45 a 16:15. Ctíme fair-play, boj proti šikaně a rovné herní příležitosti pro všechny děti bez rozdílu věku, schopností, původu atp. 

PŘIHLÁŠKA FLORBALOVÉ KEMPY 2019/2020 ZDE

Termíny kempů a přihlášek: 


2-3.1.2020 Novoroční kemp Býšť (termín přihlášení 19. 12. 2019) - již proběhlo
2-3.1.2020 Novoroční kemp Pardubice (termín přihlášení 19. 12. 2019) - již proběhlo
2-3.1.2020 Novoroční kemp Hradec Králové (termín přihlášení 19. 12. 2019) - již proběhlo
10-14.2.2020 Jarní kemp Býšť (termín přihlášení 1.2.2020) - již proběhlo
10-14.2.2020 Jarní kemp Pardubice (termín přihlášení 1.2.2020) - již proběhlo
2-6.3.2020  Jarní kemp Hradec Králové (termín přihlášení 26.2.2020) - již proběhlo


3-7.8.2020 Letní kemp Hradec Králové ÁRES (termín přihlášení 30.6.2020)
3-7.8.2020 Letní kemp Pardubice ZEUS (termín přihlášení 30.6.2020)
10-14.8.2020 Letní kemp Pardubice ATHÉNA (termín přihlášení 30.6.2020)                                                                      10-14.8. 2020 - Letní kemp Býšť HÁDÉS  (termín přihlášení 30.6.2020)
17-21.8.2020 Letní kemp Pardubice ARTEMIS (termín přihlášení 30.6.2020)                                                                      17-21.8.2020 Letní kemp Hradec Králové APOLLON (termín přihlášení 30.6.2020)

Místa kempů: 

Pardubice Pardubičky, Bokova 364 (podzimní, novoroční a jarní kemp)
Pardubice ZŠ Spořilov, Kotkova 1287  (letní kempy)
Býšť ZŠ, Býšť 72
Hradec Králové ZŠ SNP, Třída SNP 694 

Rádi uvítáme Vaše tipy na nová místa, kde uskutečnit příměstské kempy.

Ceny kempů: 

Pětidenní kemp - 590 Kč/1 den, 2490 Kč/5 dní
Dvoudenní kemp - 650 Kč/1 den, 1200 Kč/2 dny 

Kontakt

Jan Lagron - 608 109 398, lagron@fbkolymp.cz

Michal Kováč - 602 307 349, kovac@fbkolymp.cz


  • PROVOZNÍ PODMÍNKY

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti a kopii karty zdravotní pojišťovny. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky: odhlášení 60-31 dní před odjezdem storno poplatek 50% z celkové ceny soustředění, odhlášení 30-7 dní před odjezdem storno poplatek 70% z celkové ceny soustředění, odhlášení v kratší době storno poplatek 100%. V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 300 Kč.