Příměstské florbalové kempy 2022

I v roce 2021 pro Vás máme spoustu florbalových akcí pro Vaše děti, na nic nečekejte, přihlaste děti na akce a dopřejte jim skvělé zážitky z letníc prázdnin!

Fotografie a Video z minulých ročníků


Kempy jsou určeny všem dětem od 5 let věku od začátečníků po pokročilé. 

Přinášíme vám nejlepší florbalové příměstské kempy! Přihlašte své děti, dokud jsou místa, kapacita jednotlivých akcí je omezena! Na akci se děti mají možnost výrazně zlepšit ve florbale, zahrát si spoustu skvělých táborových her a zažít mnoho společných chvil s kamarády z okolních florbalových kroužků. Stravování je zajištěno kvalitní lokální restaurací. Děti odevzdáváteod 7:30 a vyzvedáváte mezido 16:00. Ctíme fair-play, boj proti šikaně a rovné herní příležitosti pro všechny děti bez rozdílu věku, schopností, původu atp. 

PŘIHLÁŠKA FLORBALOVÉ KEMPY 2022 ZDE


Termíny kempů

7 - 11.2.2022 Jarní Kemp Hradec Králové


28.2.- 4.3. 2022 Jarní Kemp Pardubice


1-5.8.2022 Letní kemp Hradec Králové ÁRES


1-5.8.2022 Letní kemp Pardubice ATHÉNA


8-12.8.2022 Letní kemp Pardubice ZEUS


8.-12.8. 2022 - Letní kemp Hradec Králové APOLLON


15-19.8.2022 Letní kemp Pardubice ARTEMIS


15-19.8.2022 Letní kemp Hradec Králové DIONÝSOS 

Místa kempů: 

Pardubice Pardubičky, Bokova 364 (podzimní, vánoční a jarní kemp Pardubice)
Pardubice ZŠ Spořilov, Kotkova 1287  (letní kempy Pardubice)
ZŠ MANDYSOVA, Hradec Králové (letní kempy Hradec Králové)

ZŠ SNP, Hradec Králové (Vánoční a Jarní kemp)

ZŠ Štefánikova, Hradec Králové (podzimní kemp 2021)


Rádi uvítáme Vaše tipy na nová místa, kde uskutečnit příměstské kempy.

Ceny kempů: 

Pětidenní kemp - 650 Kč/1 den, 1700Kč/dny, 2700 Kč/5 dní

Kontakt

608 109 398, lagron@fbkolymp.cz - Jan Lagron, hlavní vedoucí akce

602 307 349, kovac@olympflorbal.cz - Michal Kováč, vedoucí oblasti východní Čechy

 • PROVOZNÍ PODMÍNKY a STORNO POPLATKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění nebo kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Při zrušení kempu nebo soustředění z důvodu vládního zákazu vracíme 100 % uhrazené částky
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
   • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 30-7 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 6-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.
  • V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč.