Příměstské florbalové kempy 2022/2023

I v roce 2023 máme spoustu florbalových akcí pro Vaše děti. Proto na nic nečekejte, přihlašte je a dopřejte jim tak skvělé zážitky z letních prázdnin!

Fotografie a Video z minulých ročníků


Kempy jsou určeny všem dětem od 5 let věku od začátečníků po pokročilé. 

Přinášíme vám nejlepší florbalové příměstské kempy! Přihlaste své děti, dokud jsou místa, kapacita jednotlivých akcí je omezena! Na akci se děti mají možnost výrazně zlepšit ve florbale, zahrát si spoustu skvělých táborových her a zažít mnoho společných chvil s kamarády z okolních florbalových kroužků. Stravování je zajištěno kvalitní lokální restaurací. Děti odevzdáváte od 7:30 a vyzvedáváte mezi 16:00 a 16:30. Ctíme fair-play, boj proti šikaně a rovné herní příležitosti pro všechny děti bez rozdílu věku, schopností, původu atp. 

PŘIHLÁŠKA FLORBALOVÉ KEMPY 2022/2023 ZDE


Termíny kempů

6.3.- 10. 3. 2023 Jarní Kemp Pardubice

31. 7.  - 4. 8. 2023 Letní kemp Hradec Králové ÁRES

31. 7. - 4. 8. 2023 Letní kemp Pardubice ATHÉNA

7 - 11. 8. 2023 Letní kemp Pardubice ZEUS

7. - 11. 8. 2023 - Letní kemp Hradec Králové APOLLON

14 - 18. 8. 2023 Letní kemp Pardubice ARTEMIS

14 - 18. 8. 2023 Letní kemp Hradec Králové DIONÝSOS 

Místa kempů: 

Pardubice ZŠ Stańkova
Pardubice ZŠ Spořilov, Kotkova 1287  (letní kempy Pardubice)

ZŠ MANDYSOVA, Hradec Králové (letní kempy Hradec Králové)

Rádi uvítáme Vaše tipy na nová místa, kde uskutečnit příměstské kempy.

Ceny kempů: 

Jarní a Letní kempy: 2800 Kč / 5 dní , 650 Kč / 1 den. Je možné se přihlásit pouze na konkrétní dny.  

Kontakt

774 364 864, baloun@olympflorbal.cz - Ondřej Baloun 

 • PROVOZNÍ PODMÍNKY a STORNO POPLATKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění nebo kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
   • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 30-7 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 6-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.
  • V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč.