Příměstské florbalové kempy 2020-2021Kempy jsou určeny všem dětem od 5 let věku od začátečníků po pokročilé. 

Přinášíme vám nejlepší florbalové příměstské kempy! Přihlašte své děti, dokud jsou místa, kapacita jednotlivých akcí je omezena! Na akci se děti mají možnost výrazně zlepšit ve florbale, zahrát si spoustu skvělých táborových her a zažít mnoho společných chvil s kamarády z okolních florbalových kroužků. Stravování je zajištěno kvalitní lokální restaurací. Děti odevzdáváte zpravidla mezi 7:45 a 8:15 a vyzvedáváte mezi 15:45 a 16:15. Ctíme fair-play, boj proti šikaně a rovné herní příležitosti pro všechny děti bez rozdílu věku, schopností, původu atp. 

PŘIHLÁŠKA FLORBALOVÉ KEMPY 2020/2021 ZDE

Termíny kempů a přihlášek: 


28.10.-1.11.2020 Podzimní příměstský kemp Pardubice (termín přihlášení 20. 10. 2020)

28.10.-1.11.2020 Podzimní příměstský kemp Hradec Králové (termín přihlášení 20.10. 2020)

2-3.1.2021 Vánoční kemp Pardubice (termín přihlášení 10. 12. 2020) 
2-3.1.2021 Vánoční kemp Hradec Králové (termín přihlášení 10. 12. 2020) 

2-6.8.2021 Letní kemp Hradec Králové ÁRES (termín přihlášení 30.6.2021)
2-6.8.2021 Letní kemp Pardubice ATHÉNA (termín přihlášení 30.6.2021)
9-13.8.2021 Letní kemp Pardubice ZEUS (termín přihlášení 30.6.2021)                                                                        9.-13.8. 2021 - Letní kemp Býšť APOLLON  (termín přihlášení 30.6.2021)
16-20.8.2021 Letní kemp Pardubice ARTEMIS (termín přihlášení 30.6.2021)                                                                       16-20.8.2021 Letní kemp Hradec Králové DIONÝSOS (termín přihlášení 30.6.2021)

Místa kempů: 

Pardubice Pardubičky, Bokova 364 (podzimní, novoroční a jarní kemp)
Pardubice ZŠ Spořilov, Kotkova 1287  (letní kempy)
Býšť ZŠ, Býšť 72
Hradec Králové ZŠ SNP, Třída SNP 694 

Rádi uvítáme Vaše tipy na nová místa, kde uskutečnit příměstské kempy.

Ceny kempů: 

Pětidenní kemp - 600 Kč/1 den, 2590 Kč/5 dní
Třídenní kemp - 650 Kč/1 den, 1800 Kč/3 dny 

Kontakt

Jan Lagron - 608 109 398, lagron@fbkolymp.cz

Hlavní trenér 

Michal Kováč - 602 307 349, kovac@fbkolymp.cz

Provozní ředitel 

  • PROVOZNÍ PODMÍNKY

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti a kopii karty zdravotní pojišťovny. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky: odhlášení 60-31 dní před odjezdem storno poplatek 50% z celkové ceny soustředění, odhlášení 30-7 dní před odjezdem storno poplatek 70% z celkové ceny soustředění, odhlášení v kratší době storno poplatek 100%. V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 300 Kč.