FREEDAY CAMPY

FREEDAY CAMPY

Floorball Freedays 6.4. + 1.5. + 8.5. Pardubice a Hradec Králové

Vážené maminky, tatínkové a naši milí florbalisté a florbalistky,

připravili jsme pro Vás FLOORBALL FREE DAYS, které proběhnou ve dnech 6.4. + 1.5. + 8.5. 2023

Hradec Králové ZŠ Mandysova, 7:30-16:30
Pardubice, ZŠ Staňkova, 7:30-16:30
Náplň: Děti se budou zábavnou formou učit novým zajímavým herním prvkům florbalu pod vedením zkušených trenérů. Teplý oběd a dvě svačiny budou zajištěny.
Cena: 850 Kč/1 den

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME ZDE


Kontakt

774 364 864, baloun@olympflorbal.cz - Ondřej Baloun

 • PROVOZNÍ PODMÍNKY a STORNO POPLATKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění nebo kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
   • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 30-7 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 6-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.
  • V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč.


FOTOGRAFIE z minulých ročníků