FREEDAY CAMPY

FREEDAY CAMPY 2023/2024

Floorball Freeday campy Pardubice a Hradec Králové

Vážené maminky, tatínkové a naši milí florbalisté a florbalistky,

připravili jsme pro Vás FLOORBALL FREE DAYS, které proběhnou v následujících termínech:

1.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Pardubice
1.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Hradec Králové
8.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Pardubice
8.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Hradec Králové 

Hradec Králové ZŠ Mandysova, 7:30-16:30
Pardubice, ZŠ Spořilov, 7:30-16:30
Náplň: Děti se budou zábavnou formou učit novým zajímavým herním prvkům florbalu pod vedením zkušených trenérů. Teplý oběd a dvě svačiny budou zajištěny.
Cena: 850 Kč

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME ZDE


Kontakt

774 364 864, baloun@olympflorbal.cz - Ondřej Baloun

 • PROVOZNÍ PODMÍNKY a STORNO POPLATKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění nebo kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
   • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu, případně převedení na následující akci
   • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu, případně převedení na následující akci
   • odhlášení 30-4 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu, případně převedení na následující akci
   • odhlášení 3-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.


FOTOGRAFIE z minulých ročníků