FREEDAY CAMPY

FREEDAY CAMPY 2023/2024

Floorball Freeday campy Pardubice a Hradec Králové

Vážené maminky, tatínkové a naši milí florbalisté a florbalistky,

připravili jsme pro Vás FLOORBALL FREE DAYS, které proběhnou v následujících termínech:

17.11.2023 PÁTEK, Freeday kemp Pardubice
17.11.2023 PÁTEK, Freeday kemp Hradec Králové
2.2.2024 PÁTEK, Freeday kemp Hradec Králové
2.2.2024 PÁTEK, Freeday kemp Pardubice
28.3.2024 PÁTEK, Freeday kemp Pardubice
28.3.2024 ČTVRTEK, Freeday kemp Hradec Králové
1.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Pardubice
1.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Hradec Králové
8.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Pardubice
8.5.2024 STŘEDA, Freeday kemp Hradec Králové 

Hradec Králové ZŠ Mandysova, 7:30-16:30
Pardubice, ZŠ Spořilov, 7:30-16:30
Náplň: Děti se budou zábavnou formou učit novým zajímavým herním prvkům florbalu pod vedením zkušených trenérů. Teplý oběd a dvě svačiny budou zajištěny.
Cena: 850 Kč

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME ZDE


Kontakt

774 364 864, baloun@olympflorbal.cz - Ondřej Baloun

 • PROVOZNÍ PODMÍNKY a STORNO POPLATKY:

  • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
  • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
  • Před nástupem na soustředění nebo kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
  • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
  • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
  • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
   • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 30-7 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
   • odhlášení 6-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.
  • V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 300 Kč.


FOTOGRAFIE z minulých ročníků